Eğitimler

Mesleki ve teknik eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla METAD Projesi kapsamında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere eğitim verilmesi planlanmıştır.