MESS Mesleki Eğitim Bursu

MESS Eğitim Vakfı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) bağışıyla, Türkiye için Mesleki Eğitime Tam Destek (METAD) Projesi kapsamında karşılıksız mesleki eğitim bursu vermektedir.

Bursiyer Öğrenci Kriterleri

  1. Anne veya babasının MESS üyesi işletme personeli olması (mavi ve beyaz yaka dahil),
  2. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri ve Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinin örgün programları ile Çok Programlı Anadolu Liselerinin Anadolu Meslek Lisesi (AML) ve Anadolu Teknik Lisesi (ATL) programlarının 9.,10.,11. ve 12. sınıflarında okuması,
  3. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında sınıf tekrarı yapmaması,
  4. Başka bir kurumdan burs almaması.

Burs, her eğitim yılında 10 aylık (Eylül-Haziran) süre için 2 taksit halinde ödenecektir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında burs tutarı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Plastik Teknolojisi, Tasarım Teknolojisi ve Tesisat Teknolojisi  ve İklimlendirme alanlarında okuyan öğrenciler için aylık 250 TL, 9. sınıf ile diğer mesleki alanları seçen 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri için aylık 125 TL’dir.